top of page
NYb_y.jpg
NY_y.jpg

Nuriye Yiğitler

Yazar-Eğitimci-Çevirmen

Phone:

123-456-7890

Email:

Address:

500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Date of Birth:

March 14th, 1984

Yaşamöyküsü

Yazar, eğitimci, çevirmen (d. 20 Temmuz 1943, Edremit)
Edremitli olan Nuriye Yiğitler, Üsküp-Makedonya’dan Balkan Savaşı muhaciri bahçıvan Bekir Aretlik ile Selanik mübadili ev hanımı Hatice Aretlik’in ikinci çocuğu ve kızıdır. Çocukluğu Edremit’te geçti ve tarihi Cumhuriyet İlkokulu’nu bitirdi. Or-taokulun ilk yılını takiben Bursa Kız Lisesi sınavlarını kazanarak öğrenim hayatını bu şehirde yatılı olarak tamamlamak için Ed-remit’ten ayrıldı. 1955-1960 yılları arasında geçen bu beş yılın ardından İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a giderek eğitim yaşamını sürdürdü. Çapa Enstitüsü yılları, dönemin eğitim enstitülerinin sayıca arttığı, zengin bir öğretmen öğrenimi ve eğitim panoramasının yaşan-dığı bir süreç olduğu gözleniyordu. Hem döneminin hem de sonraki yıllarında adı halk tarafından büyük harflerle duyulan nitelikli hocaların da bu eğitim enstitüsü öğretim kadrolarına katılmasıyla, 1982 yılına kadar sürecek bu eğitim enstitüsü ker-vanı oldukça hareketli ve zengin geçti. Nuriye (Aretlik) Yiğitler, aynı enstitüde Türkçe ve Edebiyat bölümü öğrencisi şair, yazar, eğitimci H. Zekâi Yiğitler ile başlayan yakınlığını, 1962 yılında Moda Kadıköy evlendirme dairesinde kıyılan nikâhla evliliğe dönüştürdü.
Aynı gerçekleşen enstitünstitü mezuniyeti sonrasında çift sırasıy-la Elbistan, Tarsus, Balıkesir, Edremit ve Ankara şehirlerinde Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevlerini ifa ettiler. Bu dönem zarfında Nuriye Yiğitler, çalıştığı lise ve dengi okullarda Fransızca öğretmenliğinin yanı sıra okul yöneticilikleri de yaptı; muavinlik, başmuavilik ve müdirelik makamlarında... 
1963-1970 yıllarında Denizhan, Cengizhan, Kayhan, Gökhan, Sühan ve Özhan adlı çocukları dünyaya geldi.
1984 yılında, Edremit’ten Ankara’ya tayin olmasının bir yılı sonrasını süresini doldurduğu için emekliliğe ayrıldı. 
Öğretmenlik yaptığı yıllarda amatör olarak yaptığı Fransızcadan çeviri çalışmalarını, emeklilik döneminin başından itibaren bu kez de maddi kaygı ve ihtiyaçların gölgesinde uzunca bir döne-me sığdırdığı bir çabayla sürdürdü. Çocuk roanları kaleme aldı ve dünya çocuk klasiklerini çeşitli yayınevleri için derledi, uyar-ladı. FRTEM’in radyo yazarlığı ve programcılığı seminerlerine katıldı ve birincilikle bitirdi bu dönemi. Daha sonra serbest ola-rak TRT radyoları için radyo tiyatrosu oyunu eserleri kaleme aldı. 
Halen birçok sosyal mecrada kaydı büyük bir kitle tarafından keyifle izlenen 20’ye yakın radyo oyunları 2024’te kitaplaşacak. 2002 yılında eşiyle birlikte yaklaşık 1000 rubailik Ömer Hay-yam’ın Bütün Rubailer’inin derlemesi ve yayına hazırlığını ger-çekleştirdi. 
Eşi H. Zekâi Yiğitler’in sağlığında yayımlanan Mevlâna ve İnsan adlı kitabının paralelinde Mevlâna ile yakın dostu Tebriz-i Şems’in kitabı olan ve eşiyle birlikte kaleme aldıkları Aşık ile Maşuk, eşinin vefatı sonrasında 2009’da yayımlandı ve çoksatan listelerinden uzun süre yer aldı. 
Fransızcadan çevirilerini sürdüren Nuriye Yiğitler, birçok Fran-sız yazardan kitaplar aktardı dilimize: Kenizé Mourad, Marek Halter, Antoine de Saint-Exupéry, Blaise Cendrars, Honoré de Balzac, Stendhal, Emile Zola, Panait Istrati, Michel de Monta-igne, Jules Verne, Edmond Rostand, Anatole France, Pierre Miquel, Pierre Louÿs, Edouard Sablier, Yasmina Khadra, Jean-Michel Riou, Catherine Clément, Bernard Henri-Lévy, Franço-ise Dolto, Amélie Nothomb, Philippe Delerm, Jacques-Pierre Amette, Fred Vargas, Roma Ligocka, Didier Van Cauwelaert. 
Can Yiğitler ve Emir Yiğitler’in babaanneleri olan Nuriye Yiğit-ler aynı zamanda Selen Gül Aşık ve İlker Yiğit Gül’ün de anne-annesidir.
Nuriye Yiğitler 1983 yılından bu yana Ankara’da yaşamaktadır.

Eserleri

June 2025 - April 2026

July 2024 - May 2025

January 2023 - June 2024

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

AŞIKİLEMAŞUK.png
Kırmızı Zambak.png
Denemeler.png
İnsan.png
Küçük Prens - Kopya.png
SAIN-EXUPERYTOPLUESERLERI.png
EUGENIEGRANDET.png
Yazmak_MONTAIGNE.png
Savaş Pşlotu.png
İnsanların Dünyası - Kopya.png
ÇANAKKALECEHENNEMİ.png
KADINYAZARLARDANKADINÖYKÜLERİ.png

Hakkında

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page