top of page

Saint-Exupéry, en az efsane liderler, peygamberler, âlimler ve kahramanlar düzeyinde Yeryüzü'nü Evren'de temsil yeteneğine sahip “dünyalı” birkaç bilge kişiden birisidir. HALİL GÖKHAN

 

1926 yılıydı. Ulaştırma pilotu olarak Latécoère Şirketi'ne girmiştim. Bu şirket, Aéropostale ve Air France şirketle-rinden önce Toulouse-Dakar bağlantısını sağlıyordu. Bu-rada mesleği öğreniyordum. Sıra bana gelince, öteki arka-daşlar gibi ben de posta uçağını kullanma onuruna erme-den önce, gençlerin atlattığı çıraklık dönemini geçiriyor-dum. Deneme uçuşları yapıyor, Toulouse'la Perpignan arasında gidip geliyor, dondurucu bir hangarın bir köşe-sinde sıkıcı meteoroloji dersleri görüyorduk. Henüz bil-mediğimiz İspanya Dağları'nın korkusuyla ve eskilere karşı duyduğumuz saygıyla geçiyordu günlerimiz.

İnsanların Dünyası

100,00₺Fiyat
bottom of page