top of page

"Halkı üretici yapmak için başat üretim aracı olan toprağı, feodal ağaların ve büyük toprak sahiplerinin tekelinden kurtarıp feodaliteyi ortadan kaldırmak, topraksız köylüyü-çiftçiyi topraklandırıp üretime katarak, kalkındırmak kurucu önderliğin öncelikli hedefidir.
Atılması gereken en büyük ve en önemli adımların başında, köylerin feodal düzenini ve ağır geri kalmışlık düzeyini yıkıp, “modern ve kalkınmış bir köy” oluşturma çabası gelir. 
Köyü ve köylüyü eş zamanlı olarak aydınlatıp, üretime katarak kurtarmak ve yükseltmek, Cumhuriyetin en büyük “ülküsü”dür. 
Ancak köylü bakımından ülkede hem bir "toprak düzeni sorunu" ve hem de buna bağlı olarak bir de “topraksızlık” sorunu vardır. 
Çare ise öncelikle, köyü ve köylüyü feodalizmin elinden kurtarmak ve aynı zamanda da köylü ile iç içe geçen `köyü sevdiren bir eğitim düzeni` kurmaktır. 
Bu nedenle, Köy Enstitüleri ve Toprak Reformu, önderliğin zihninde ve dilinde hep "İkiz kardeşler" olarak anılır.

Cumhuriyetin Kalbinden Vurulduğu Yer

Stok kodu: 0007
60,00₺Fiyat
bottom of page