top of page
ufukuB.jpg

Ufuk Uras

Ufuk URAS Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışı kadrolarında komutan, karargâh subayı ve öğretim görevlisi olarak hizmet etmiş ve Tuğgeneral rütbesi ile emekli olmuştur. Tabur Komutanı olarak terörle mücadele harekatına katılmış, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında Şube Müdürü olarak çalışmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası bir eğitim kurumu olan "Banş İçin Ortaklık Eğitim Merkezi" Komutanlığı görevini yürütmüş, Tugay Komutanlığı yapmış, NATO'daki TSK kadrolarında Plan Subayı, Öğretim Görevlisi ve son olarak da general rütbesi ile Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kriz yönetimi de dahil olmak üzere savunma ve güvenlik konularında Avrupa'da ve Ortadoğu'da çeşitli ülkelerde konferanslar vermiş ve eğitim programlarını yönetmiştir. Yaklaşık on yıllık uluslararası görev tecrübesine sahip bir asker olarak emekli olunca akademik çalışmalara yönelmiştir. Uzmanlık alanı; kriz yönetimi, ulusal savunma yönetimi, eğitim yönetimi, karmaşık ve çok-boyutlu askeri operasyonlar, terörizmle mücadele, askeri dönüşüm, stratejik analiz ve is-tihbarat konularını kapsamaktadır. "Uluslararası Krizlerin Yönetimi" isimli bu eser yazarın ilk kitabıdır. 

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
kriz yönetimi.png
uf.jpg

Önsöz

Dünyada yaşanan hızlı değişim birçok alanda karşılaşılan krizlerin çeşitlenmesine, karmaşıklaşmasına ve uzamasına neden olmuştur. Daha önce barış ve savaş durumlarına göre tanımlanan devlet merkezli ve askeri ağırlıklı güvenlik sorunlarının özellikle soğuk savaş sonrasında genişlemesi, derinleşmesi ve karmaşıklaşması, kriz yönetiminin de kapsamının genişlemesine ve özel bir önem kazanmasına yol açmıştır. Son yirmi yıldır uluslararası kuruluşlar ve devletler bütünleşik ve kurumsallaşmış kriz yönetim sistemleri oluşturma arayışındadırlar. Uluslararası krizlerin çözülmesinde çıkar odaklı yaklaşımları nedeniyle insanlık adına başarılı sonuçlar üretemeseler de, Batı kuruluşları ve ülkelerinin bu alanda geliştirdikleri yöntemler akademik ve metodolojik olarak incelemeye değerdir.

Dünyanın en karmaşık krizlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunan ve doğrudan ve dolaylı olarak çok sayıda krizin etkilerine maruz kalan ülkemizde arzu edilen düzeyde bir kriz yönetim sistemi henüz oluşturulamamıştır. Bu alandaki sınırlı akademik çalışmalar ise genellikle kavramsal çerçevede ve politika-strateji geliştirme merkezli yürütülmüş, güvenlik bağlamındaki krizlerin yönetimindeki yapı, süreç ve sistemlerin işleyişi ve geliştirilmesi konularına yeterince yer verilmemiştir.

Kriz Yönetimi alanında yürütülen akademik çalışmalar genellikle "karar verme veya örgütsel odaklı" olmak üzere iki ana yaklaşım çerçevesinde ele alınmaktadır. "Kriz Yönetimi-Ulusal ve Uluslararası Güvenlik" isimli bu es-erde benimsenen ve açıklanacak olan ana yaklaşım "kriz yönetiminin yapı, süreç ve fonksiyonlarını inceleyen örgütsel odaklı" bir yaklaşım olacaktır.

Kitabın yazılmasından temel amaç; yüksek güvenlik riskleri ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde ülkemizdeki akademik ve bürokratik çalışmaların geliştirilmesine katkı sunabilmektir. Kitabın içeriği akademik düşünceler, yöntemsel metotlar ve tecrübelerden oluşan bilgi ve değerlendirmeleri kapsamaktadır. Kuramsal çalışmalara ve saha araştırmalarına yer verilmemiştir. Ağırlıklı olarak yurt dışında yayımlanmış çeşitli kitap ve makaleler ile uluslararası kuruluşların açık kaynakları referans olarak kullanılmıştır. Bu kitap siyasi değerlendirmeler içermeyen, ilk bölümlerinde akademik bilgilere yer veren ve son bölümlerinde bir devletin kriz yönetim sisteminin bürokratik olarak işleyişine yönelik yöntem ve esasları tanıtan bir eserdir. Bu yönü ile güvenlik ve kriz yönetimi alanında akademik çalışma yapanların yanı sıra uluslararası krizlerin yönetiminde uzman, planlamacı, danışman veya yönetici olarak görev yapanlara da hitap etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında bulunduğum görevler süresince uluslararası ve ulusal güvenlik alanında edindiğim bilgi ve tecrübeleri paylaşmak ve ülkemizdeki kriz yönetimi alanındaki çalışmalara katkı sunmak amacıyla yazdığım bu ilk eserimi siz değerli okuyuculara sunmaktan dolayı mutluyum. Bana ulaştıracağınız düşünce ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

bottom of page