top of page

Bir topluluk düşünün:  Türkiye’nin güneydoğusundan Gaziantep’ten başlayıp Kuzey Ege’de Çanakkale’ye kadar uzanan bir coğrafyanın tüm kıyıları boyunca asırlardır yaşamış; Akdeniz ve Ege dağlarının eteklerinde… Alevi-Bektaşi inançlı bir zümre, yani Tahtacı Türkmenleri. Kadim Türk kültürünü en canlı yaşatan kesimdir Tahtacılar. Bunda yerleşik hayata geç geçmesinin de etkisi büyüktür.

Tahtacılar hakkında ilk araştırma 19. yüzyılda yapılmıştır. Ondan önceki belgeler Osmanlı kayıtları arasında yer alır. Tahtacıların eski isimleri Ağaçeri’dir. Ormanda ağaçları kereste haline getirdiklerinden 16. yüzyıldan itibaren bu adla anılmışlardır. Türkçeden başka dil bilmediler. Kapalı bir hayatları oldu hep.

Osmanlı’nın 19. yüzyıldaki iskan faaliyetleri sonucu yerleşik hayata geçmeye başladılar.

Tahtacılar İttihat ve Terakki’nin çok ilgisini çekti, onları araştırdılar raporlar hazırladılar.

Cumhuriyet döneminde Tahtacılar hakkında ilk defa bir kitap yayınlandı. Son yıllarda da Tahtacılar en fazla ilgi çeken topluluk haline geldi. Belirgin bir toplamdaki araştırmacı Tahtacılar hakkında kitaplar yayınladı. Fakat Tahtacıların içinde çıkan araştırmacı sayısı çok azdı.

İşte bu kitap Edremit Tarihi’nden Sarıkız’a kadar toplamda 12 kitabın yazarı olan Tahtacı Türkmeni yazar, öğretmen ve araştırmacı Sinan Kahyaoğlu tarafından kaleme alınan pek çok makale ve araştırma yazısından oluşuyor.

Tahta Kılıç

400,00₺Fiyat
  • SİNAN KAHYAOĞLU
    tarih/felsefe/kültür
    ISBN 978-605-143-471-1
    512 sayfa

bottom of page