top of page

Cibran (Gibran) adı Arapçada “teselli edici, avutucu” anlamına gelir.
Şair, filozof ve dünyaca ünlü yazar Halil Cibran birçok dil, din, ülke ve kültür arasında doğmuş, elli yılı bulmayan ömrüne resim sanatından edebiyata dolu dolu bir sanatçı ve insan hayatı sığdırmış, kuşaklar boyunca asla unutulmayacak bir hümanist “ermiş” portresidir adeta.
Düşünen Adam’ın heykeltıraşı Auguste Rodin onu ““20. yüzyılın William Blake’i..." olarak tanımlar. Amin Maalouf ise "Edebiyat tarihinde böylesi etki yaratmış bir kitap ve yazar tanımıyorum. Ermiş ve birçok kitabı bazı okurları için kutsal kitaplar gibidir.” demektedir Cibran için.
Kafekültür Yayıncılık tarafından Türkçede ilk kez yeni ve sağlam çevirilerle tek cilt halinda 16 kitap olarak yayımlanan HALİL CİBRAN BÜTÜN ESERLERİ baz alınarak yaratılan FELSEFİ ÖYKÜLER, Cibran’ın en tipik yazınsal özelliği olan ve büyük bir anlatım geleneğine kendini bağlayan kısa epik anlatılar ve öykülü kıssadan hisselerden oluşuyor. Aforizma türünde eser olarak çok az ürün veren Cibran’ın tüm eserleri aynı zamanda cümle cümle aforizma özelliği göstermektedir ve bu bakımdan son yıllarda ünü tüm dünyada daha da artmıştır.
FELSEFİ ÖYKÜLERi unutulmaz düşün adamı Halil Cİbran’ın düşünce ve felsefe dünyasının edebi derinliğini vermesi bakımında kaçırılmayacak bir derleme.

Felsefi Öyküler

75,00₺Fiyat
    bottom of page