top of page

Sefer Örçen'in 7. Kitabı: Düşünülmüş

bütünlenmiş görülmüşlüğe özenle

somut çizgilerin uzayan benzeyişleri,

değer kazanmış mutlak ipuçlarının geçerliliği

çoğu soruların yanıtını verecek

sonsuzlukla işleyen yapılmışlık,

bir kalkışmanın kendindenliği uyuşumunda

her döngünün ayrıntısı düşünülmüş.SUNUŞ

 

İnsan, yaşantı dünyasında özellikle düşünen bir varlık ve kendine özgü özne olma durumuyla, ilk ortaya çıkışından günümüze gelişimini sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. O, kendi türüne özgü topluluğu içindeki ilişkileriyle ve yönlendirici kimliğiyle yeryüzünde kazanmış olduğu sosyal konumunu korumaya çalışmaktadır. İnsanın bir birey olarak kendini tanıma konusundaki çabalarının yanı sıra, diğer bireylerle olan ilişkilerinden yansıyan etkileşimleri, düşünsel edimlerinde belirleyici olmuştur.

 

Bu kitapta yazdıklarım, sözünü ettiğim yaşanan ilişkiler bütünü içinde, türün bir bireyi olarak şiir dilinde söylemlerim ve anlatmak istediklerimden oluşmaktadır. Öncelikle duyguları ve düşünceleri bağlamında kendini ortaya koyan bir özne durumuyla, yaşam seremonisinde olanlar/olacakların deviniminden yansıyanları kendi yorumumla aktarmaya çalıştım. Bu yansımalardan kökenli şiir adlarıyla vurgusunu yapmaya çalıştığım dizelerin ağırlıklı olarak “insan felsefesi”ne yakınlaşan anlam bütünlüğü içinde okundukça daha anlaşılır olacağı düşüncesindeyim. “Düşünülmüş” adlı bu şiir kitabında; başlangıçta yer alan 50 şiirin devamında, Ömer Hayyam’a atfen 6 dörtlükten oluşan ‘Rubailer’ ve son bölümde ise ‘Dörtleme’ başlığıyla yeni bir formatla yazılmış 20 şiir yer almaktadır.

 

Van, 2024, Sefer Örçen
5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page