Semra  Topal

Semra Topal

Share on Facebook Share on Twitter

Semra Topal biyografisi

4 Temmuz  1964  Eskişehir  doğumlu. Ailesi  Balkan  göçmeni. Anadolu Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi'ni  bitirdi. 1990'da  "Çaydanlıklı  Tanık" adlı  öyküsüyle  Abdi  İpekçi  Dostluk  ve  Barış  Ödülü'nü, 1992'de  "Bayan  Mira'yla  Ufak  Bir  Gezinti" adlı  öyküsüyle, öykü  dalında  Varlık  Dergisi  Yaşar  Nabi  Nayır  Gençlik  Ödülü'nü  kazandı. Yazıları  ve  öyküleri  Mesele, Kitap-lık, Varlık, Cumhuriyet Pazar, Haşhaşi, Adam-Öykü  gibi  çeşitli  yayınlarda  çıktı. 
 
***
Kara romanların yazarı, karanlık karakter, düşünce ve olayların öykücüsü… Semra Topal.
Yedinci romanını yazmakta olan yazarımızın 6 romanı 3 öykü kitabı ve 1 yeni öykü kitabıyla beraber toplam 10 eserini Şubat-Mart 2017 tarihlerinde yeni baştan yayınlamaktan gurur duyuyoruz.
Türk edebiyatı ve romanı kronolojisinde eşsiz bir konuma sahip olan Semra Topal romanlarının hepsi de yanına yaklaşılmaz anlatım ve içerik özelliklerine sahip. O, sanat ve edebiyat eleştirmeni Hasan Bülent Kahraman’ın dediği gibi “Türk roman bilincinin önemli bir eşiği”.
Onun sanatı adeta dünyadaki başarılı örneklerinin Türk edebiyatındaki bir izdüşümü. 
Salta Dur, ilk romanı Semra Topal’ın. Gece Gülüşü. Yara. Mukaddes Cildin Parçalanışı. Kirlihanımlar. Ve ilk baskısını yaptığımız Fagin.
Bunların öncesi ve arasında Mani, Kürklü Gece ve Bayan Mira'yla Ufak Bir Gezinti öykü kitapları. Topal’ın ilk kez yayımlanacak öykü kitabının adı ise şimdilik sürpriz.
 
 
“Semra Topal'ın son romanı her zamankinden daha ilginçti. Onun metinlerine yeniden ve çok ciddi biçimde eğilmenin zamanı geldi de geçiyor bile.”
HASAN BÜLENT KAHRAMAN
 
***
"Topal, çok etkileyici Bayan Mira'yla Ufak Bir Gezinti'deki çarpıcı öykülerinden sonra çıkardığı Kürklü Gece'nin ve Mani'nin ardından başladığı romancılığında çok farklı bir noktaya geldi. Her biri ayrı ayrı etkileyci olan romanlar yazdı. Gece Gülüşü, Salta Dur ve Yara'da oldukça ilginç bir cinselliği ele alıp işledi. Topal'ın romanlarında cinsellik/ kötücüllük iç içe geçtiği gibi onları bir araya getiren, birbirine bağlayan bir genel beden/ dil etkileşimi ve eytişimi (diyalektiği) söz konusudur. Buradan bakınca bu romanların bir konu/ kurgu romanları olmaktan çok, dilin ve onun ilişkide olduğu yukarıda değindiğim olguların etrafına 'örülmüş' anlatılar olduğunu belirtmek gerekir. Fakat bu tesadüfi bir açılım değil. Tam tersine aralarında lineer olmasa da işlevsel ve organik bir ilişki var. 
 
Dil, kaos ve cinsellik
Semra Topal'ın romanları okunması zor metinler. Bu, onun anlatımının neredeyse 'paradigmatik' bir özelliği. Topal'ın romanları bir kurguya, kurmacaya, olay örgüsüne dayanıyor -doğal olarak. Ne var ki, o örgü Topal'ın öncelikli 'meselesi' değil. Çünkü, Topal, olaydan çok onları yaşayan kişilerle, daha da fazlası 'bilinç durumlarıyla' ilgili. Nitekim, bu ikisi birlikte düşünülünce daha da çarpıcı bir gelişme çıkıyor ortaya: olay ve kişiler doğrudan doğruya 'dilsel' bir gerçeklik olarak beliriyor. Daha açık söylemek gerekirse, dil, bu romanlarda bir boşalım. Dil, bir sınırlama, bir düzen yaratmaktan çok bir kaotik oluşumun aracı. Patlamış, volkanik bir anlatımın kaosu içinde gerek olay gerekse kişiler biçimleniyor. 
Söz konusu kaos ve onu oluşturan/ sürükleyen mekanik bu romanların özsel metafiziği olan cinsellikle bir noktada kesişiyor. Gerçekten de enlemesine bakıldığında özellikle Yara ve Gece Gülüşü, şimdi Mukaddes Cildin Parçalanışı cinsellikle içli dışlı romanlar. Fakat bunlara cinselliğin romanları demek olanaksız. Örneğin Henry Miller'ın metinleri öyledir. Çünkü, cinsellik o metinlerde gerçekliğin bir parçası olarak ortaya çıkar. İnsani bir edim olarak kendisini gösterir. O nedenle de anlatılan, betimlenen bir olgudur. Oysa Topal'da bu yanıyla bir cinsellik söz konusu değil. Onun cinselliği insanın bir tür öte-varlığı olarak beliriyor. Ontik bir şeye tekabül etmiyor, öncelikle. O nedenle de somut ve edimsel değil. Yani cinsel ilişki değil soyut bir belirleyen olarak cinsellikten öne çıkıyor bu romanlarda." 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN
22.02.2008, RADİKAL KİTAP

Nasıl Yazıyorlar?

Semra Topal Eserleri: