Saatli Cumhuriyet Takvimi

Kafekitap fiyatı:
10,00 TL
Piyasa Fiyatı:
20,00 TL

Saatli Cumhuriyet Takvimi hakkında

 

Doğru soruları sormazsak, doğru cevaplar yerine elverişli, kullanışlı, iyi cevaplar alırız Cumhuriyet rejiminde... Demokrasi, bu rejimde DOĞRU CEVAP anlamını taşıyan bir sonuçtur.
Nedir o sorular, kendimize, rejimimize, tarihimize ve geleceğimize sormamız gereken?
* Osmanlı’dan bugüne ‘kamu diplomasisi’ ve ‘düzen’ ilişkileri açısından Sivil Toplum deneyimi nasıl bir etkileşim içindedir? 
* ‘Cumhuriyet PARADİGMASI’ nedir?... ‘Medeniyet’ kavramlarındaki zihni yapının niteliği hangi değerlere bağlıdır? 
* Osmanlı ve Türkiye siyasal sistemi içinde ekonomik krizler ve rejim sorunları arasında nasıl bir benzerlik vardır?
* Yönetim Felsefesi sürecindeki tarih bilinci, İktidar ve İstihbarat Savaşlarının Cumhuriyet ideolojisiyle bağı nasıl ‘çözümlenebilir?’
* Türk siyasal geleneğinde demokrasinin sınırları ve Yasaların Ruhu güncel hayatımıza nasıl yansır?... 
* ‘Milliyetçilik’ ve Ulusal Birliğin Anayasal temelleri nasıl değerlendirilebilir? 
Osman Özbaş;  saklanan ve hiç sorulmayan, bilerek yanlış kurgulanan soruların karşısına cesur ve uygarca çıkıyor bu kitabında.