İstanbul'un 72 Milleti

Kafekitap fiyatı:
10,00 TL
Piyasa Fiyatı:
20,00 TL

         F451 değişik bir kitapçı. Bir kere İSTEDİĞİN her kitap var.
         Tamam, ama gerisi çok enteresan.

 

 

İstanbul'un 72 Milleti hakkında

İstanbul’un etnik yapısı üzerine birçok çalışma yapılsa da bunların yeterli olduğu söylenemez. Yapılan çalışmaların daha çok araştırma şirketlerinin yaptığı ve genellemeler üzerinden gidildiği, ana dili ve demografik yapının sayısal verileri ile yetinildiği, buna karşın etnik grupların sosyolojik yapı ve analizine ilişkin az miktarda araştırma yapıldığı rahatlıkla söylenebilir. 

Bu eksikliği kısmen gidermeye çalışan İstanbul’un 72 Milleti, on bin yılı aşan tarihi ile dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan İstanbul’da yaşamış, yaşayan, bir şekilde temas etmiş ulusları, halkları, kavimleri dinsel ve etnik grupları kısaca size tanıtmayı; onların kökenlerini, tarihlerini, yaşama biçimlerini, dinlerini, dillerini, kültürlerini kitabın boyutları ölçüsünde ele alırken yeni araştırmacılara da kapıyı aralamayı hedefliyor. 
 
İstanbul'un 72 Milleti
Tarih / Araştırma
HASAN ÖZTOPRAK
256 sayfa