47f701ea-359e-4b0c-87c7-1449b10beec1sl,de.jpg

Bilimkurgu

Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî * XVIII. yüzyıldan başlayarak Fransa'da gelişen bir edebî tür